திருபாய் அம்பானி (எளிய அறிமுகம்)

'ரிலையன்ஸ்' திருபாய் அம்பானி: ஓர் எளிய அறிமுகம் (தொழில் நிறுவனங்களின் கதைகள் Book 1) (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]

‘ரிலையன்ஸ்’ திருபாய் அம்பானியின் வெற்றிக்கதை. இளைஞர்களுக்கு ஏற்ற எளிய மொழியில் அம்பானியுடைய வாழ்க்கை, தொழில் வளர்ச்சி, சாதனைகள், தாக்கங்களைப்பற்றிய சிறப்பான அறிமுகத்தை வழங்குகிறது.