கதைகள்

என். சொக்கன் எழுதியுள்ள புனைவு நூல்கள் (சிறுகதை, குறுநாவல், நாவல், சிறுவர் கதை)