என்னை மாற்றிய புத்தகம் : என். சொக்கன்

Bookspark Media வழங்கும் “என்னை மாற்றிய புத்தகம்” தொடரில் எனக்குப் பிடித்த “Who Moved My Cheese” புத்தகத்தைப்பற்றிப் பேசியுள்ளேன். பாருங்கள், பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.

“Who Moved My Cheese” புத்தகத்தை வாங்க, இங்கு கிளிக் செய்யுங்கள்.

About the author

என். சொக்கன்

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *