Bukpet WriteRoom வகுப்புகளின் முதலாண்டு நிறைவு விழா: என். சொக்கன் வாழ்த்துரை (2 அக்டோபர் 2022) 

அக்டோபர் 2 அன்று Bukpet Write Room எழுத்துப் பயிற்சி வகுப்புகளின் ஆண்டுவிழாவில் கலந்துகொண்டு பேசினேன். இந்த ஜூம், கூகுள் மீட் தொழில்நுட்பமெல்லாம் வருவதற்குமுன் யாஹூ மெசஞ்சரில் பா. ராகவன் எனக்கு நடத்திய 1 to 1 வகுப்புகளைப்பற்றிச் சுருக்கமாகச் சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த உரையின் ஒலி வடிவத்தை இங்கு கேட்கலாம்:

About the author

என். சொக்கன்

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *