ஏழு பழக்கங்கள்

இன்றைய சுயமுன்னேற்ற நூல்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக அமைந்த Classic Self-Help நூல்களுள் ஒன்று, The 7 Habits of Highly Effective People. மிக எளிய, அதே நேரம் நேரடியாகப் பயன்படுத்தக்கூடியவகையில் அமைந்த இந்தப் புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே சில நூறு புத்தகங்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன என்றால், இந்நூலின் தாக்கத்தை எளிதில் புரிந்துகொள்ளலாம்.

The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change by [Stephen R. Covey]

31 ஆண்டுகளுக்குமுன் வெளியாகியிருந்தாலும், இந்நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அடிப்படைகள் இன்றைக்கும், என்றைக்கும் பொருந்தக்கூடியவை. குறிப்பாக, First Things First (முக்கியமானவற்றை முதலில் செய்யுங்கள்), Think Win-Win (தொடர்புடைய அனைவரும் வெல்லவேண்டும் என்ற மனநிலையுடன் இருங்கள்) ஆகிய இரண்டும் என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்கள்.

இன்று இந்த நூல் 70% தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது. கண்டிப்பாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

About the author

என். சொக்கன்

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *