வினோபா பாவே பிறந்தநாள்

இன்று வினோபா பாவே அவர்களுடைய பிறந்தநாள். தனிநபர் சத்தியாக்கிரகத்துக்குக் காந்தியடிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் நபர், பூதான் (நிலக்கொடை) இயக்கத்தை முன்னின்று நடத்தியவர், மிகச் சிறந்த சிந்தனையாளர், எழுத்தாளர்.

Image Courtesy: Wikimedia Commons

பெரியோர்களைப்பற்றி அறிந்துகொள்ள முதன்மை மூலம், அவர்கள் எழுதிய நூல்கள்தாம். வினோபா நூல்களையும் அவரைப்பற்றிப் பிறர் எழுதிய நூல்களையும் இலவசமாகப் படிக்க இங்கு கிளிக் செய்யுங்கள்.

About the author

என். சொக்கன்

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *