இரும்புக்கை மாயாவி (லட்சுமி மிட்டல் வாழ்க்கை வரலாறு) (என். சொக்கன்) நூல் விமர்சனம்

வணக்கம். நலமா? தங்களின் ‘இரும்புக்கை மாயாவி லட்சுமி மிட்டல்’ வாழ்க்கை வரலாற்றைப்...

Continue reading

“எழுத்தாளன் மனைவி” (என். சொக்கன்) (சிறுகதை) பற்றி ஆஷிகா ஹிதாயத் உரை #வீடியோ

ஜூலை 31 அன்று சேலத்தில் நடைபெற்ற ஓர் இலக்கிய நிகழ்ச்சியில் என்னுடைய “எழுத்தாளன்...

Continue reading