எல்லாரும் பேசலாம் இங்கிலீஷ் (என். சொக்கன்) நூல் அறிமுகம். வழங்குபவர்: திரு. ச. அண்ணாதுரை

நான் எழுதிய ‘எல்லாரும் பேசலாம் இங்கிலீஷ்‘* என்ற எளிய Spoken English கையேட்டு நூலைப்பற்றிய...

Continue reading

என். சொக்கன் எழுதிய “காந்தி வழி” புத்தகத்தைப்பற்றி எழுத்தாளர் பா. ராகவன்

என். சொக்கன் எழுதிய “காந்தி வழி” புத்தகத்தைப்பற்றி எழுத்தாளர் பா...

Continue reading

காந்தி வழி (என். சொக்கன்) கிண்டில் மின்னூல் வெளியீடு : முன்பதிவுச் சலுகை

வரும் ஆகஸ்ட் 15 இந்திய விடுதலை நாளன்று என்னுடைய ‘காந்தி வழி‘ நூலின் மின்பதிப்பு...

Continue reading