என். சொக்கன் எழுதிய “காந்தி வழி” புத்தகத்தைப்பற்றி எழுத்தாளர் பா. ராகவன்

என். சொக்கன் எழுதிய “காந்தி வழி” புத்தகத்தைப்பற்றி எழுத்தாளர் பா...

Continue reading

காந்தி வழி (என். சொக்கன்) கிண்டில் மின்னூல் வெளியீடு : முன்பதிவுச் சலுகை

வரும் ஆகஸ்ட் 15 இந்திய விடுதலை நாளன்று என்னுடைய ‘காந்தி வழி‘ நூலின் மின்பதிப்பு...

Continue reading

என். சொக்கனுடைய “நேர்வழி” சிறுகதை : இன்றும் நாளையும் இலவசம்

என்னுடைய ‘நேர்வழி’ சிறுகதை இன்றும் நாளையும் இலவசமாகக் கிடைக்கிறது. இங்கு கிளிக்...

Continue reading