எல்லாரும் பேசலாம் இங்கிலீஷ் (என். சொக்கன்) நூல் அறிமுகம். வழங்குபவர்: திரு. ச. அண்ணாதுரை

நான் எழுதிய ‘எல்லாரும் பேசலாம் இங்கிலீஷ்‘* என்ற எளிய Spoken English கையேட்டு நூலைப்பற்றிய...

Continue reading

என். சொக்கன் எழுதிய “காந்தி வழி” புத்தகத்தைப்பற்றி எழுத்தாளர் பா. ராகவன்

என். சொக்கன் எழுதிய “காந்தி வழி” புத்தகத்தைப்பற்றி எழுத்தாளர் பா...

Continue reading

“மெட்ராஸ் பேப்பர்” நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவில் என். சொக்கன் வாழ்த்துரை

11 ஜனவரி அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற “மெட்ராஸ் பேப்பர்” நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவில்...

Continue reading