ஈலான் மஸ்க் கையில் ட்விட்டர் என்ன ஆகும்? என்ன ஆகவேண்டும்? (வீடியோ)

ஈலான் மஸ்க் கையில் ட்விட்டர் என்ன ஆகும், என்ன ஆகவேண்டும் என்பதுபற்றிய என்னுடைய கருத்துகளை இந்த வீடியோவில் பதிவுசெய்திருக்கிறேன்.

தொடர்புடைய புத்தகம்: ட்விட்டர்: வெற்றிக்கதை (என். சொக்கன்)

About the author

என். சொக்கன்

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *