எழுதும்போது நொறுக்குத்தீனி சாப்பிடுகிற பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

இன்று காலை எங்களுடைய நான்ஃபிக்‌ஷன் எழுத்துப் பயிற்சிக் குழுவில் சண்முக சுந்தர்...

Continue reading

என். சொக்கன் எழுதிய “காந்தி வழி” புத்தகத்தைப்பற்றி எழுத்தாளர் பா. ராகவன்

என். சொக்கன் எழுதிய “காந்தி வழி” புத்தகத்தைப்பற்றி எழுத்தாளர் பா...

Continue reading

காந்தி வழி (என். சொக்கன்) கிண்டில் மின்னூல் வெளியீடு : முன்பதிவுச் சலுகை

வரும் ஆகஸ்ட் 15 இந்திய விடுதலை நாளன்று என்னுடைய ‘காந்தி வழி‘ நூலின் மின்பதிப்பு...

Continue reading