குழாய்க் கனவு

அலுவலகக் கூட்டத்தில் ஒருவர் தான் கேள்விப்பட்ட ஒரு செய்தியைச் சொன்னார். பக்கத்தில் இருந்தவர் பெரிதாகச் சிரித்து, ‘இது வெறும் Pipe Dream, வேலைக்கு ஆகாது’ என்றார்.

இந்தப் பைப் ட்ரீம் (குழாய்க் கனவு) என்ற பயன்பாட்டைப் பல இடங்களில் கேட்டிருக்கிறேன், படித்திருக்கிறேன். வெறும் கற்பனை, உண்மையில் ஒருபோதும் நடக்காது என்கிற விஷயங்களுக்கு இதைப் பயன்படுத்துவார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, ‘என்றேனும் ஒருநாள் பெங்களூரில் மக்கள் எல்லாரும் போக்குவரத்து விதிகளை மதித்து வண்டி ஓட்டுவார்கள்’ என்பது ஒரு பைப் ட்ரீம்.

இன்றைக்கு அந்தக் கூட்டத்தில் அந்தச் சொல்லைக் கேட்டபோது, குழாய்க்கும் கனவுக்கும் என்ன தொடர்பு என்கிற குறுகுறுப்பு வந்தது. கூட்டம் முடிந்தபின் கூகுளில் தேடித் தெரிந்துகொண்டேன்.

இங்கு பைப் என்பது போதைப் பொருட்களைப் போட்டு ஊதுகிற குழாயைக் குறிக்கிறது. 80களின் திரைப்படங்களில் நடுத்தர வயதுப் பணக்காரர்கள் எல்லாரும் கையில் வைத்து அவ்வப்போது ஊதுவார்களே, அதுபோன்ற பைப்தான் இது.

குழாயில் போதைப் பொருட்களைப் போட்டு ஊதினால் என்ன ஆகும்? போதை ஏறும், மனம் தடுமாறும், கண்ட கற்பனைகள் வரும், அவையெல்லாம் உண்மையில் நடக்காது என்று நமக்குத் தெரியாது, அவற்றை எல்லாரிடமும் நம்பிக்கையோடு சொல்லிக்கொண்டிருப்போம், அவர்கள் கமுக்கமாகச் சிரித்து, ‘சரி, சரி, நீ போய்த் தூங்கு’ என்பார்கள். அதனால்தான் நடக்காத விஷயங்களை Pipe Dream என்கிறார்கள்.

உங்களுடைய நெடுநாள் Pipe Dream என்ன? எனக்கு “முழு நேர எழுத்தாளர் ஆவது”.

About the author

என். சொக்கன்

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *